Vennskap
Kanvas-barnehage_RH_3083_2017
Relasjoner
Kanvas-barnehage_RH_2658_2017
Relasjoner
Kanvas-barnehage_RH_2850_2017

Trygge og gode relasjoner

At barn får oppleve trygge og gode relasjoner er svært viktig for deres trivsel og emosjonelle utvikling. Vi ønsker å støtte barna i sin danning av gode relasjoner til ansatte og bygge vennskap til barn.

Når barna starter i barnehagen er det å skape en trygg tilknytning mellom ansatte og barn vårt hovedfokus. Vi vet at dette har stor betydning for hvert enkelt barn, både for nå og senere i livet.

Vi vil møte hvert enkelt barn med tillit, anerkjennelse og raushet. Vi ønsker å se på alle barn med et godt blikk. Alle gjør så godt de kan ut fra sine forutsetninger.

Vi ønsker å hjelpe barn til å sette ord på sine tanker, følelser, handlinger og behov, og hjelpe de med å leve seg inn i andres følelser og situasjon. De ansatte skal være gode rollemodeller, og omsorg skal prege relasjonen mellom ansatt og barn. Omsorg i barnehagen handler også om relasjonen barn i mellom, de ansatte skal hjelpe barn til å få mulighet til å gi og ta imot omsorg.