Foreldreveiledning

En av våre ansatte barnehagelærere Hilde Kjersti Asphjell, har gjennomført et foreldreveiledningsprogram via  FamLab Norge og Foreldrekompetanse, og vi kan derfor tilby veiledning til foreldre som har barn i vår barnehage. Hilde Kjersti har 12-års erfaring som barnehagelærer, og har jobbet i Rektorhaugen Kanvas-barnehage siden 2010. Hilde Kjersti har også videreutdanning innen spesialpedagogikk, og har jobbet med alle aldersgrupper i barnehagealder.

Det som kan tas opp i veiledningen er små eller store konflikter eller situasjoner i samspill med barnet som foreldre opplever som utfordrende. Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud.

Veiledningen vil foregå på den måten at foreldre tar med en konkret problemstilling de opplever som utfordrende i hverdagen. Foreldre og veileder ser på situasjonen sammen, og prøver å finne gode løsninger.

Tidspunkt for veiledningen vil være innenfor barnehagens åpningstid.