Foreldreveiledning

To av våre ansatte barnehagelærere Hilde Kjersti og Mona Therese, har gjennomført en videreutdanning innen foreldreveiledning , og vi kan derfor tilby veiledning til foreldre som har barn i vår barnehage. Hilde Kjersti har 13-års erfaring som barnehagelærer, og har jobbet i Rektorhaugen Kanvas-barnehage siden 2010. Hilde Kjersti har også videreutdanning innen spesialpedagogikk, og har jobbet med alle aldersgrupper i barnehagealder. Mona Therese har 12-års erfaring som barnehagelærer, og har jobbet i vår barnehage siden august 2020. Mona Therese har i tillegg videre utdanning i veiledning som praksislærer.

Det som kan tas opp i veiledningen er små eller store konflikter eller situasjoner i samspill med barnet som foreldre opplever som utfordrende. Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud.

Veiledningen vil foregå på den måten at foreldre tar med en konkret problemstilling de opplever som utfordrende i hverdagen. Foreldre og veileder ser på situasjonen sammen, og prøver å finne gode løsninger.

Tidspunkt for veiledningen vil være innenfor barnehagens åpningstid.