Merke- og planleggingsdager

Desember 2018

20.

Nissefest

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Mars 2019

1.

Pysjamasfest for barna

April 2019

12.

Gul fest for barna

17.

Stengt før skjærstorsdag

23.

Verdens bokdag for barna

23.

Planleggingsdag

Mai 2019

16.

17. mai markering med barn og foreldre

Juni 2019

13.

Sommerfest for barn og foreldre

Juli 2019

8.-28.

Sommerstengt

Oktober 2019

24.

Markering av FN dag

Desember 2019

13.

Lucia

19.

Nissefest