Merke- og planleggingsdager

Januar 2020

2.

Planleggingsdag

3.

Planleggingsdag

Februar 2020

14.

Pysjamasfest

April 2020

3.

Gul fest

8.

Stengt før skjærtorsdag

23.

Verdens bokdag

Mai 2020

15.

17. mai markering med barn og foreldre

22.

Planleggingsdag

Juni 2020

10.

Sommerfest for barn og foreldre

Juli 2020

6.-24.

Sommerstengt

27.-31.

Redusert åpningstid 8:30-16

August 2020

10.

Planleggingsdag

Oktober 2020

23.

Markering av FN dag

30.

Planleggingsdag

Desember 2020

14.

Lucia, markering med barn og foreldre

18.

Nissefest