Merke- og planleggingsdager

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

Februar 2022

18.

Pysjamasfest

Mars 2022

18.

Planleggingsdag

April 2022

8.

Gulfest

13.

Stengt før skjærtorsdag

22.

Markere verdens bokdag

Mai 2022

16.

17. mai markering med barn og foreldre

27.

Planleggingsdag

Juni 2022

8.

Sommerfest for barn

Juli 2022

11.-29.

Sommerstengt

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager felles for alle Kanvas-barnehager

Oktober 2022

24.

Markering av FN dag

November 2022

11.

Planleggingsdag

Desember 2022

13.

Lucia, markering med barn og foreldre

21.

Nissefest