Merke- og planleggingsdager

Desember 2017

13.

Lucia markering med foreldre.

Januar 2018

2.

Planleggingsdag

Februar 2018

9.

Pysjamasfest for barna

Mars 2018

12.

Planleggingsdag

23.

Gul fest for barna

Mai 2018

11.

Planleggingsdag (inneklemt dag)

16.

17. mai markering med barn og foreldre

Juli 2018

9.-27.

Sommerstengt

August 2018

13.

Planleggingsdag

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager

24.

Markering av FN dag

Desember 2018

13.

Lucia

20.

Nissefest